Duurzaamheid/veiligheid

Ons streven is om op een duurzame en veilige wijze het vervoer te organiseren. Wij zijn ons er bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben als beroepsvervoerder. Diverse activiteiten zijn bij ons hierop gericht.

 

Ons moderne wagenpark is uitgerust met de Euro 6 motoren. De chauffeurs zijn getraind op onder andere vermindering van brandstofverbruik, aantal remmingen en noodstoppen (het nieuwe rijden). Wij leggen daarnaast de focus op de optimalisatie van de beladings- en bezettingsgraad.

 

Onze chauffeurs houden zich aan de regelementen in het Vosbergen chauffeurs handboek. Hierin staat uitgebreid beschreven zaken zoals veiligheid, rijtijden, wat te doen bij ongevallen, EHBO en fatsoensnormen.

FOTO'S-Foto-3
Knipsel

Vosbergen Transport is in het bezit van Good Manufacturing Practice (GMP). Dit is een productie gerelateerde kwaliteitszorgbenadering. Deze wordt onder andere toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. De nadruk ligt hier op hygiëne. De criteria stellen concrete eisen aan bedrijfsinrichting, werkwijzen en het vastleggen hiervan. Bedrijven in de diervoedersector kunnen echter ook een stapje verder met behulp van de GMP+ regeling van het GMP international. De basis van deze regeling wordt gevormd door EN-ISO 9001, ISO 22000 en de HACCP principes.

Vosbergen Transport is in het bezit van VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). De chauffeurs werken hierdoor veiliger met als doel het aantal arbeidsongevallen te voorkomen. Wij brengen door middel van het opzetten van een VGM-beheersysteem, structuur aan binnen de onderneming.

 

NVWA registratie is ook aanwezig binnen Vosbergen Transport. Dit is noodzakelijk bij vervoer van bijvoorbeeld dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten.

 

VIHB: doordat wij ons bezig houden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden wij vermeld op landelijke VIHB-lijst. Aan deze verplichting voldoen wij ook.

FOTO'S-Foto-23